Tabulka kategorií kouzel
Vyvolání Kategorie Počet kol
+0 či méně rychlé +0 1
více pomalé −3 1 nebo více kol, podle parametru Vyvolání. Použij Tabulku času.
Tabulka spánku
Situace Síla spánku
Plné vědomí +0
Lehká dřímota, polospánek +3
Hluboký spánek spravedlivých +6
Takřka bezvědomí +10
Tabulka holí
Délka hole Bonus
nesmyslně krátká hůlčička nepoužitelná
malá hůlka (délka min. čtvrtina výšky čaroděje, Výška čaroděje −12) +1
střední hůl (max. do Výšky čaroděje) +2
dlouhá hůl (délka max. o třetinu větší než výška čaroděje, Výška čaroděje +3) +1
nesmyslně dlouhá hůl nepoužitelná
Tabulka zaslechnutí kouzel
Situace K hodu na zaslechnutí
Naslouchání obyčejným kouzlům, kouzlům, jež skončila fatálním neúspěchem a magii zřídel +0
Kouzlo skončilo neúspěchem -3
Sesílání nebylo dokončeno -6
Posluchač spí podle Síly spánku
Koncentrace (vyčerpává jako běh, tedy jeden bod únavy za pět minut) +6
Silná koncentrace (vyčerpává jako sprint, tedy jeden bod únavy za dvě kola) +12
Tabulka oborových schopností
Stupeň oboru Schopnost
1 Tiché kouzlo
2 Bezpečné kouzlo
3 Sesílání bez gest
4 Sesílání beze slov
5 Rychlé kouzlo
6 Průbojné kouzlo
7 Vzdálené kouzlení
8 Dlouhotrvající kouzlo
9 Improvizace
10 Mistrovství
Tabulka síly kontaktu
Situace Síla
Zběžný pohled na velkou vzdálenost −10
Pozorování na velkou vzdálenost −8
Fyzická blízkost, vnímání několika smysly −6
Podrobný pohled, letmý dotyk −4
Pohled z očí do očí nebo těsný dotyk −2
Pevné držení s pohledem z očí do očí, zranění +0

Astrální síla*

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +22 Síla kouzla = +3
+25 Síla kouzla = +5
+28 Síla kouzla = +7
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +16 (6 kol)

Bariéra*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +10 Ochrana = 3
+13 Ochrana = 6
+16 Ochrana = 9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Běž potichu!*

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +14 Nehlučnost = +6
+17 Nehlučnost = +9
+20 Nehlučnost = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Bumerang

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +9 Síla = +3
+12 Síla = +6
+15 Síla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 projektil
Trvání: +0 (1 kolo)

Dlouhán*

Magenergie: 2 mg [9]
Náročnost: +19 Délka = +12 (4 metry)
+22 Délka = +18 (8 metrů)
+25 Délka = +24 (16 metrů)
Vyvolání: +12 (4 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +73 (12 hodin) nebo 7 „sáhů“

Domů*

Magenergie: 5 mg [4]
Náročnost: +17 Přesnost = +30
+20 Přesnost = +33
+23 Přesnost = +36
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Dračí štít*

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +23 Ochrana = 9
+26 Ochrana = 12
+29 Ochrana = 15
Vyvolání: +3 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Koberec

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +13 Síla +6
+16 Síla +9
+19 Síla +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 podložka či podlaha a 1 tvor nebo předmět
Trvání: ihned

Kruh bezpečí

Magenergie: 5 mg [10]
Náročnost: +25 Ochrana = 12
+28 Ochrana = 15
+31 Ochrana = 18
Vyvolání +0 (1 kolo)
Dosah: dohled
Rozsah: koule poloměru +20 (10 metrů)
Trvání: +36 (10 minut)

Křišťál

Magenergie: 3 mg [9]
Náročnost: +21 Neviditelnost = +18
+24 Neviditelnost = +24
+27 Neviditelnost = +30
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: koule velikosti na rozpažení (obvykle Výška -2, u 180 cm výšky 140 cm rozpažení)
Trvání: +36 (10 minut)

Magická zbroj*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +8 Ochrana = 3
+11 Ochrana = 6
+14 Ochrana = 9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Místo*

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +23 Přesnost = +50
+26 Přesnost = +53
+29 Přesnost = +56
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Mlha

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +7 Hustota = +3
+10 Hustota = +6
+13 Hustota = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: koule o poloměru +18 (8 metrů)
Trvání: +16 (6 kol)

Moc nad prostorem*

Magenergie: 5 mg [10]
Náročnost: +25 Síla = +6
+28 Síla = +9
+31 Síla =+12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Neviditelnost*

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +15 Neviditelnost = +12
+18 Neviditelnost = +15
+21 Neviditelnost = +18
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Odklonění

Magenergie: 5 mg [9]
Náročnost: +24 Ochrana = 15
+27 Ochrana = 18
+30 Ochrana = 21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: kulová plocha o poloměru +18
Trvání: +36 (10 minut)

Ochraň

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Ochrana = 3
+16 Ochrana = 6
+19 Ochrana = 9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dohled
Rozsah: čaroděj + až 2 tvorové
Trvání: +16 (6 kol)

Okamžik*

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +10
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +16 (6 kol)

Plášť temnoty*

Magenergie: 1 mg [3]
Náročnost: +12 Maskování = +6
+15 Maskování = +9
+18 Maskování = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Pohlédni*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Projektil

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Síla = +2
+12 Síla = +4
+15 Síla = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 projektil
Trvání: +0 (1 kolo), nelze prodlužovat

Prťavec*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +14 Změna velikosti = −14 (například 180 cm zmenší na 40 cm)
+17 Změna velikosti = −18 (například 180 cm zmenší na 20 cm)
+20 Změna velikosti = −22 (například 180 cm zmenší na 10 cm)
Vyvolání: +12 (4 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Přenos*

Magenergie: 5 mg [7]
Náročnost: +21 Vzdálenost = +34 (50 metrů)
+24 Vzdálenost = +40 (100 metrů)
+27 Vzdálenost = +46 (200 metrů)
Vyvolání: +15 (6 kol)
Dosah: dotyk
Rozsah: koule o poloměru +12 (4 metry)
Trvání: ihned

Roleta

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +17 Síla tmy = 150
+20 Síla tmy = 200
+23 Síla tmy = 250
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: libovolná místnost
Trvání: +36 (10 minut)

Rychlé nohy*

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +13 Zrychlení = +3 (například při chůzi 5 km/h zrychlíš na 7 km/h)
+16 Zrychlení = +6 (například při běhu 10 km/h zrychlíš na 20 km/h)
+19 Zrychlení = +9 (například při sprintu 32 km/h zrychlíš na 90 km/h)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Sedmimílový krok*

Magenergie: 3 mg [6]
Náročnost: +19 Délka = +3 (například u skoku 4 metry je to 5.6 metru)
+22 Délka = +6 (například u skoku 4 metry je to 8 metrů)
+25 Délka = +9 (například u skoku 4 metry je to 11 metrů)
Vyvolání: +12 (4 kola)
Dosah: +0 (1 kolo)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +51 (1 hodina) nebo 7 kroků či skoků

Sirup*

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +16 Zpomalení = −3
+19 Zpomalení = −6
+22 Zpomalení = −9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +34 (50 metrů)
Rozsah: Koule o poloměru +12 (4 metry)
Trvání: +36 (10 minut)

Spěch*

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +16 Zrychlení = +3 (například při spěchu 7 km/h to je 10 km/h)
+19 Zrychlení = +6 (například při spěchu 7 km/h to je 14 km/h)
+22 Zrychlení = +9 (například při spěchu 7 km/h to je 20 km/h)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +34 (50 metrů)
Rozsah: Koule o poloměru +12 (4 metry)
Trvání: +36 (10 minut)

Štítonoš*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +18 Ochrana = 9
+21 Ochrana = 12
+24 Ochrana = 15
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dohled
Rozsah: skupina až 10 tvorů
Trvání: +16 (6 kol)

Telekineze*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +16 Dotyk
+22 Dohled
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +36 (10 minut)

Tichá doména

Magenergie: 2 mg [8]
Náročnost: +18 Nehlučnost = +12
+21 Nehlučnost = +18
+24 Nehlučnost = +24
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: koule o poloměru +20 (10 metrů)
Trvání: +36 (10 minut)

Tichý krok*

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +10 Nehlučnost = +3
+13 Nehlučnost = +6
+16 Nehlučnost = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Tma

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +8 Síla tmy = 48
+11 Síla tmy = 60
+14 Síla tmy = 72
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: Koule o poloměru +6 (2 metry)
Trvání: +16 (6 kol)

Transpozice*

Magenergie: 4 mg [5]
Náročnost: +19 Tloušťka = +0 (1 metr)
+22 Tloušťka = +3 (1.4 metru)
+25 Tloušťka = +6 (2 metry)
Vyvolání: +12 (4 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: ihned

Trasovaná střela

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +14 Síla = +3
+17 Síla = +6
+20 Síla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 projektil
Trvání: tolik kol, kolik je terčů

Trasovaná teleportace*

Magenergie: 4 mg [8]
Náročnost: +20 Vzdálenost = +30 (32 metrů)
+23 Vzdálenost = +33 (45 metrů)
+26 Vzdálenost = +36 (63 metrů)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Výhled*

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +16 (6 kol)

Zdvojená střela

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +18 Zdvojení
+21 Ztrojení
+24 Zdesateronásobení
Vyvolání: +0
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 projektil
Trvání: +0 (1 kolo), nelze prodlužovat

Zmenšení*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +11 Změna velikosti = -4 (třeba 180 cm bude 110 cm)
+14 Změna velikosti = -8 (třeba 180 cm bude 70 cm)
+17 Změna velikosti = -12 (třeba 180 cm bude 50 cm)
Vyvolání: +12
Dosah: 0
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Zpomalení*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +13 Zpomalení = −3
+16 Zpomalení = −6
+19 Zpomalení = −9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Beztíže*

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Síla = +2
+14 Síla = +4
+17 Síla = +6
Vyvolání: +6
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět nebo tvor do Velikosti −3 (do 100 cm)
Trvání: +16 (6 kol)

Blesk

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +21 Útočnost = 9
+27 Útočnost = 10
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +34 (50 metrů)
Rozsah: 1 či více tvorů
Trvání: ihned

Boxerky*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +12 Síla = +2
+15 Síla = +4
+18 Síla = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Dekapitace

Magenergie: 5 mg [9]
Náročnost: +24 Síla = +22
+27 Síla = +25
+30 Síla = +28
Vyvolání: +6
Dosah: +20 (10 metrů, nelze prodlužovat)
Rozsah: 1 tvor či předmět
Trvání: ihned

Dělbuch

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Síla = +3
+12 Síla = +6
+15 Síla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 dělbuch
Trvání: +6 (2 kola)

Hněv boží

Magenergie: 6 mg [10]
Náročnost: +25 Útočnost = 10
+31 Útočnost = 11
Vyvolání: +0
Dosah: +40 (100 metrů)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Holomráz*

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +23 Velikost = −6
+26 Velikost = −3
+29 Velikost = +0
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět nebo tvor
Trvání: +6 (2 kola), nelze prodlužovat

Hoř

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10 Síla = +3
+13 Síla = +6
+16 Síla = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: otop do Velikosti −6 (plná náruč)
Trvání: +36 (10 minut)

Jiskrný pohled*

Magenergie: 3 mg [9]
Náročnost: +19 Síla = +9
+22 Síla = +12
+25 Síla = +15
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +6 (2 kola)

Jiskřící zbroj*

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +20 ZZ = +6
+23 ZZ = +9
+26 ZZ = +12
Vyvolání: +0
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Kladivo

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +16 Zranění = +6
+19 Zranění = +9
+22 Zranění = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor či předmět
Trvání: ihned

Kulový blesk

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +13 Síla = +6
+16 Síla = +9
+19 Síla = +12
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: 0 (1 metr)
Rozsah: 1 kulový blesk
Trvání: +16 (6 kol)

Most

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +18 Síla = +20
+21 Síla = +23
+24 Síla = +26
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: most délky až +20
Trvání: +36 (10 minut)

Nekrakosa

Magenergie: 2 mg [5]
Náročnost: +16 Síla = +2
+19 Síla = +4
+22 Síla = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: 0 (1 metr)
Rozsah: +0 (1 metr)
Trvání: +16 (6 kol)

Očista ohněm

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +21 Síla = +16
+24 Síla = +19
+27 Síla = +22
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +15 (5.6 metru)
Rozsah: 1 místo
Trvání: +16 (6 kol)

Ohlédni se

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Síla = +3
+14 Síla = +6
+17 Síla = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět
Trvání: ihned

Ohnivá koule

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +14 Síla = +4
+17 Síla = +6
+20 Síla = +8
Vyvolání: +0
Dosah: +28 (25 metrů, lze prodloužit nejvýše na „dohled“)
Rozsah: 1 místo
Trvání: +0 (1 kolo), nelze prodlužovat

Ohnivé šípy

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +19 ZZ = +6
+22 ZZ = +9
+25 ZZ = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: toulec se šípy
Trvání: +51 (1 hodina)

Ohniví sršni

Magenergie: 1 mg [3]
Náročnost: +12 Síla = +1
+15 Síla = +2
+18 Síla = +3
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Ohnivý jazyk

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +15 Síla = +8
+18 Síla = +10
+21 Síla = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +12 (4 metry)
Rozsah: 1 ohnivý jazyk
Trvání: +36 (10 minut)
Maximální rychlost +14 (5 metrů za kolo, 1.8 km/h)
Délka jazyka −6 (0.5 metru)
Šířka jazyka −20 (0.1 metru)

Ohřej

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +8 Ohřev = −12
+11 Ohřev = −9
+14 Ohřev = −6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět
Trvání: +6 (dvě kola)

Osvětlení

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +19 Síla světelného zdroje = +18
+22 Síla světelného zdroje = +21
+25 Síla světelného zdroje = +24
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +26 (20 metrů)
Rozsah: Jako světelný zdroj
Trvání: +51 (1 hodina)

Plamenný bič

Magenergie: 2 mg [8]
Náročnost: +18 Síla = +9
+21 Síla = +12
+24 Síla = +15
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Plamenný meč

Magenergie: 1 mg [5]
Náročnost: +14 Síla = +3
+17 Síla = +6
+20 Síla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Roztav kov

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +16 Objem = −60
+19 Objem = −57
+22 Objem = −54
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: kov dle Objemu
Trvání: +6 (2 kola)

Sluneční paprsek

Magenergie: 5 mg [7]
Náročnost: +22 Síla = +9
+25 Síla = +12
+28 Síla = +15
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +20 (1 metrů)
Rozsah: 1 předmět nebo tvor za kolo
Trvání: viz popis kouzla

Smrt v plamenech

Magenergie: 3 mg [6]
Náročnost: +20 Síla = +9
+23 Síla = +12
+26 Síla = +15
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: 0 (1 metr)
Rozsah: plamen délky +20 (10 metrů)
Trvání: +6 (2 kola)

Stěna ohně

Magenergie: 5 mg [10]
Náročnost: +23 Síla = +15
+26 Síla = +18
+29 Síla = +21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +40 (100 metrů)
Rozsah: viz popis kouzla
Trvání: +36 (10 minut)

Světlo

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +8 Síla světelného zdroje = +6
+11 Síla světelného zdroje = +9
+14 Síla světelného zdroje = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: jako světelný zdroj
Trvání: +36 (10 minut)

Tíha*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10 Síla = +2
+13 Síla = +4
+16 Síla = +6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět do Velikosti −6
Trvání: +16 (6 kol)

Trasovaný výboj

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +15 Útočnost = 5
+21 Útočnost = 6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +20 (10 metrů)
Rozsah: 1 nebo více tvorů
Trvání: ihned

Transponovaný výboj

Magenergie: 4 mg [9]
Náročnost: +22 Útočnost = 7 Dosah +18 (8 metrů)
+28 Útočnost = 8 Dosah +34 (50 metrů)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Rozsah: několik tvorů
Trvání: ihned
Dosah: dle stupně úspěchu

Uhas

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +17 Síla = +26
+20 Síla = +29
+23 Síla = +32
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: jeden oheň
Trvání: viz popis kouzla

Vodošlap*

Magenergie: 4 mg [10]
Náročnost: +23 Síla = +33
+26 Síla = +36
+29 Síla = +39
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor nebo předmět
Trvání: +51 (1 hodina)

Výboj

Magenergie: 1 mg [2]
Náročnost: +10 Útočnost = 3
+16 Útočnost = 4
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +20 (1 metrů)
Rozsah: 1 tvor nebo předmět
Trvání: ihned

Vypař

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Objem = −36
+16 Objem = −33
+19 Objem = −30
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: voda dle Objemu
Trvání: +6 (2 kola)

Zhyň v křečích!*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +19 Síla = +3
+22 Síla = +6
+25 Síla = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Zchlaď

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +8 Ochlazení = −12
+11 Ochlazení = −9
+14 Ochlazení = −6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět
Trvání: +6 (2 kola)

Zmraz

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Objem = −26
+16 Objem = −23
+19 Objem = −20
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: voda dle Objemu
Trvání: +6 (2 kola)

Žalář z plamenů

Magenergie: 2 mg [7]
Náročnost: +17 Síla = +6
+20 Síla = +9
+23 Síla = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: kruh o poloměru +0 (1 metr)
Trvání: +36 (10 minut)

Ani ránu*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Zvýšení ochrany = +3
+12 Zvýšení ochrany = +6
+15 Zvýšení ochrany = +9
Vyvolání: +0
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Bahenní lázeň

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +20 Kaluž Hloubka = −10 (0.3 metru)
+23 Jezírko Hloubka = +0 (1 metr)
+26 Bažina Hloubka = +10 (3.2 metru)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +20 (10 metrů)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Dneska to zkusíš beze zbraně

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +11 Síla kouzla = +3
+14 Síla kouzla = +6
+17 Síla kouzla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Hůl

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +15 Trvání = +36 (10 minut)
+21 Trvání = +51 (1 hodina)
Vyvolání: +0
Dosah: 0 (1 metr)
Rozsah: 1 hůl
Trvání: dle stupně úspěchu

Já vás vysvobodím

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Síla kouzla = +3
+12 Síla kouzla = +6
+15 Síla kouzla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: pouta
Trvání: +16 (6 kol)

Jdi bez obav, nepropadneš

Magenergie: 4 mg [10]
Náročnost: +26 Trvání = +51 (1 hodina)
+32 Trvání = +73 (12 hodin)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle stupně úspěchu

Jeden meč, prosím

Magenergie: 4 mg [2]
Náročnost: +14 Útočnost = +3
+17 Útočnost = +4
+20 Útočnost = +5
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: hmota o objemu nejméně −72 (0,25 litru)
Trvání: +36 (10 minut)

Kadeřník*

Magenergie: 1 mg [2]
Náročnost: +10 Kvalita = +1
+13 Kvalita = +3
+16 Kvalita = +5
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +0 (1 kolo), nelze prodlužovat

Kameňák

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +7 Zranění = +0
+10 Zranění = +3
+13 Zranění = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: 0
Rozsah: kámen
Trvání: +16 (6 kol)

Kapsle vzduchu

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Stacionární
+19 Pohyblivá
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: 0
Rozsah: koule o poloměru 10 (3 metry) kolem čaroděje
Trvání: +36 (10 minut)

Kolik uneseš, hrdino?*

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +17 Síla +3
+20 Síla +6
+23 Síla +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Ledový meč

Magenergie: 4 mg [5]
Náročnost: +16 Útočnost = +5
+19 Útočnost = +7
+22 Útočnost = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: tekutina o objemu nejméně −72 (0,25 litru)
Trvání: +36 (10 minut)

Mlžný oblak

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +17 R = +12 (4 metry)
+20 R = +16 (6.3 metru)
+23 R = +20 (10 metrů)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: 0
Rozsah: koule o poloměru R (4, 6.3 nebo 10 metrů)
Trvání: +36 (10 minut)

Náledí

Magenergie: 4 mg [5]
Náročnost: +19 Plocha = +12
+22 Plocha = +18
+24 Plocha = +24
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: část podlahy o max. dané ploše
Trvání: +16 (6 kol)

Neviditelný meč

Magenergie: 4 mg [9]
Náročnost: +21 Útočnost = +7
+24 Útočnost = +9
+27 Útočnost = +11
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: vzduch o objemu nejméně −72 (0,25 litru)
Trvání: +36 (10 minut)

Odštěpky

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +17 Zranění = +12
+20 Zranění = +15
+23 Zranění = +18
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: tvorové až 5 m před čarodějem
Trvání: +16 (6 kol)

Ocelová past*

Magenergie: 2 mg [5]
Náročnost: +14 Síla = +0
+17 Síla = +2
+20 Síla = +4
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Ohnivý dech

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +11 Síla ohně = +3
+14 Síla ohně = +6
+17 Síla ohně = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +14
Rozsah: louč či jiný oheň
Trvání: +16 (6 kol)

Ochromení*

Magenergie: 4 mg [8]
Náročnost: +23 Síla = +21
+26 Síla = +24
+29 Síla = +27
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Pavučina

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +17 Síla vlákna = +19
+20 Síla vlákna = +25
+23 Síla vlákna = +31
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: ústí chodby, kout, okno apod.
Trvání: +36 (10 minut)

Pohřben zaživa*

Magenergie: 6 mg [9]
Náročnost: +24 Hloubka = +0 (1 metr)
+27 Hloubka = +3 (1.4 metru)
+30 Hloubka = +6 (2 metry)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +20 (10 metrů)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Pojďte do bezpečí

Magenergie: 3 mg [6]
Náročnost: +19 Ochrana = +9
+22 Ochrana = +15
+25 Ochrana = +21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: 0
Rozsah: koule s poloměrem +6
Trvání: +36 (10 minut)

Přeměna

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost +23
Vyvolání: +12 (4 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět
Trvání: +36 (10 minut)

Radost až na kost

Magenergie: 7 mg [10]
Náročnost: +25 ZZ = +20
+28 ZZ = +23
+31 ZZ = +26
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +20 (10 metrů)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Rolšunka*

Magenergie: 2 mg [8]
Náročnost: +23 Síla = +18
+26 Síla = +21
+29 Síla = +24
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Rozdrť

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +15 Síla = +9
+18 Síla = +11
+21 Síla = +13
Vyvolání: +18
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 místo
Trvání: ihned

Sundej si zbroj, kamaráde*

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +14 Důkladnost = +1
+17 Důkladnost = +2
+20 Důkladnost = +3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Štít

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +12 Kryt = +3
+15 Kryt = +6
+18 Kryt = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: zemina o objemu −54 (2 litry)
Trvání: +16 (6 kol)

Támhle nahoru

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +13 Nosnost = +20
+16 Nosnost = +23
+19 Nosnost = +26
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor, předmět a podobně
Trvání: +16 (6 kol)

Tlaková vlna

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +11 Síla vlny = +6
+14 Síla vlny = +9
+17 Síla vlny = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: výseč o poloměru +16
Trvání: +0 (1 kolo)

Tudy už nikdo nepůjde

Magenergie: 4 mg [8]
Náročnost: +23 Síla kouzla = +30
+26 Síla kouzla = +36
+29 Síla kouzla = +42
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 dveře
Trvání: +73 (12 hodin)

Udělejte mi místo, lůzo!

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +15 Síla kouzla = +3
+18 Síla kouzla = +6
+21 Síla kouzla = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: okruh 1 m kolem čaroděje
Trvání: +16 (6 kol)

Úder

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Síla kouzla = +3
+12 Síla kouzla = +6
+15 Síla kouzla = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +20 (10 metrů)
Rozsah: 1 tvor nebo předmět
Trvání: +0 (1 kolo), nelze prodlužovat

Vítr

Magenergie: 1 mg [6]
Náročnost: +15 Síla = +15
+18 Síla = +18
+21 Síla = +21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +20 (10 metrů)
Rozsah: vzdušný prostor až 5×5×5 metrů
Trvání: +16 (6 kol)

Vodní dech*

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +18 Trvání = +16 (1 minuta)
+24 Trvání = +36 (10 minut)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle stupně úspěchu

Vzdušný štít

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +12 Kryt = +3
+15 Kryt = +6
+18 Kryt = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: vzduch před čarodějem
Trvání: +16 (6 kol)

Zapustíme kořeny*

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +20 Síla kouzla = +18
+23 Síla kouzla = +21
+26 Síla kouzla = +24
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Zavři na závoru

Magenergie: 4 mg [1]
Náročnost: +11 Síla kouzla = +6
+14 Síla kouzla = +12
+17 Síla kouzla = +18
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 dveře
Trvání: +16 (6 kol)

Znám zkratku

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +14 Tloušťka = +0
+17 Tloušťka = +3
+20 Tloušťka = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: stěna či její část do Velikosti +6
Trvání: +16 (6 kol)

Želatinový zámek

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +9 Síla kouzla = +6
+12 Síla kouzla = +9
+15 Síla kouzla = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 dveře
Trvání: +16 (6 kol)

Bezpečnost především

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Explicitní nebezpečí
+14 Potenciální nebezpečí
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: dveře, zeď, poklop a podobně
Trvání: +0 (1 kolo)

Bolavé místo*

Magenergie: 6 mg [10]
Náročnost: +26 Bonus = +3
+29 Bonus = +6
+32 Bonus = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dohled
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Co je tohle?

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +14 Základní funkce
+20 Poslední majitel
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět
Trvání: ihned

Čí je tohle?

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +15 Den zpět
+18 Rok zpět
+21 Deset let zpět
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět
Trvání: až +51 (1 hodina)

Dešifruj

Magenergie: 5 mg [9]
Náročnost: +19 Síla = −3
+22 Síla = +0
+25 Síla = +3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 věta
Trvání: +16 (6 kol)

Dobrý stůl

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +9 Vhodný k útěku
+12 S obsluhou
+15 Nepřepadnutelný
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 lokál
Trvání: ihned

Genius loci

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +22 Odhalení = +3
+25 Odhalení = +6
+28 Odhalení = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 místo
Trvání: ihned

Hledej

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Rozsah jedna místnost
+14 Rozsah skupina místností
+17 Rozsah jeden dům
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: dle stupně úspěchu
Trvání: ihned

Hledej svazek

Magenergie: 2 mg [5]
Náročnost: +16 Detekce
+19 Lokalizace
+22 Nalistování
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 knihovna
Trvání: viz popis kouzla

Kampak?

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Hrubá kategorizace
+16 Podrobný popis
+19 Jména a další detaily
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: jedna cesta
Trvání: ihned

Kde jsem?

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Orientace
+16 Místo
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: mapa
Trvání: ihned
Nepřesnost: +46 (200 metrů)

Kde mám dýmku?

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Rozsah jedna místnost
+12 Rozsah skupina místností
+15 Rozsah jeden dům
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: dle stupně úspěchu
Trvání: ihned

Kde to bylo?

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +22 Odhalení = +3
+25 Odhalení = +6
+28 Odhalení = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 situace
Trvání: ihned

Kdy to bylo?

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +22 Odhalení = +3
+25 Odhalení = +6
+28 Odhalení = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 situace
Trvání: ihned

Kolik sype?

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +7 Datum
+10 Hodiny
+13 Minuty
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čas dle dosaženého úspěchu
Trvání: +73 (12 hodin)

Kopni semhle

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10 Bonus = +1
+13 Bonus = +2
+16 Bonus = +3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: jeden předmět
Trvání: ihned

Lháři!

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +20 Všímavost = +6
+23 Všímavost = +9
+26 Všímavost = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +51 (1 hodina)

Nadhled

Magenergie: 1 mg [3]
Náročnost: +11 Velikost město
+14 Velikost vesnice
+17 Velikost samota
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: osady až do vzdálenosti +80 (10 km)
Trvání: ihned

Najdi

Magenergie: 2 mg [8]
Náročnost: +18 Hledá jen předměty
+21 Hledá i bytosti
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: koule s poloměrem +66
Trvání: ihned

Najdi neviditelnost

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +19 Zrak = +12
+22 Zrak = +15
+25 Zrak = +18
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +36 (10 minut)

Nic se vám nestane

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +18 Skrytí = +3
+21 Skrytí = +6
+24 Skrytí = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 past
Trvání: +51 (1 hodina)

Odhal jed

Magenergie: 3 mg [6]
Náročnost: +15 Bonus = +6
+18 Bonus = +9
+21 Bonus = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: jeden pokrm či nápoj
Trvání: ihned

Odhal magii

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +12 Určí přítomnost
+15 Určí i sféru původu
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: jeden předmět, tvor či místo
Trvání: ihned

Odposlech

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Sluch = +3
+14 Sluch = +6
+17 Sluch = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +36 (10 minut)

Pamětihodnosti

Magenergie: 1 mg [4]
Náročnost: +12 Velké známé stavby
+15 Lokální zajímavosti
+18 Neznámá místa
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: místa až +80 (10 km) daleko
Trvání: ihned

Prověř informaci

Magenergie: 7 mg [10]
Náročnost: +23 Odhalení = +6
+26 Odhalení = +9
+29 Odhalení = +12
Vyvolání: +18
Dosah: znalost
Rozsah: 1 informace
Trvání: ihned

Průzkumné oko

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +13 Rychlost pohybu = +3
+16 Rychlost pohybu = +6
+19 Rychlost pohybu = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Přelož

Magenergie: 4 mg [4]
Náročnost: +17 Široce známý jazyk
+20 Nářečí, malé jazyky
+23 Neznámé jazyky
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 věta
Doba překladu: +36 (10 minut)
Trvání: po dobu překladu

Rybí oko

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +13 Bonus = +1
+16 Bonus = +2
+19 Bonus = +3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +36 (10 minut)

Rychločtení

Magenergie: 2 mg [5]
Náročnost: +16 Detekce
+19 Lokalizace
+22 Nalistování
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 kniha
Trvání: viz popis kouzla

Skryj pomluvu

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +23 Neznámost = +5
+26 Neznámost = +10
+29 Neznámost = +20
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 situace
Trvání: +102 (28 dní)

Slabina

Magenergie: 4 mg [3]
Náročnost: +15 Bonus = +1
+21 Bonus = +2
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Stvoř pomluvu

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +23 Neznámost = +40
+26 Neznámost = +20
+29 Neznámost = +10
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 situace
Trvání: +102 (28 dní)

Šifra

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +15 Dešifrování
+18 Šifra kvality +3
+21 Šifra kvality +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: 1 věta
Trvání: dokud nedopíše

Štěnice

Magenergie: 1 mg [5]
Náročnost: +14 Rozsah 1 místo
+17 Rozsah 1 tvor
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: dle stupně úspěchu
Trvání: +36 (10 minut)

Vidění magie

Magenergie: 2 mg [7]
Náročnost: +17 Zahlédnutí = +3
+20 Zahlédnutí = +6
+23 Zahlédnutí = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +51 (1 hodina)

Vidění tepla

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +16 Hrubé určení
+19 Jemné určení
+22 Absolutní určení
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +51 (1 hodina)

Vidění za tmy

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +19 Bonus = +3
+22 Bonus = +6
+25 Bonus = +9
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +51 (1 hodina)

Zkompromituj tvora*

Magenergie: 5 mg [9]
Náročnost: +24 Odhalení = +6
+27 Odhalení = +9
+30 Odhalení = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Zpátky

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +9 Zná směr
+12 Zná vzdálenost
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +36 (10 minut)

Barvy a tvary*

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +10 Pohyb = −1
+13 Pohyb = −2
+16 Pohyb = −3
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Bav se dobře*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10 Bonus = +2
+13 Bonus = +4
+16 Bonus = +6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Berserk*

Magenergie: 4 mg [5]
Náročnost: +17 Bonus = +3
+20 Bonus = +4
+23 Bonus = +5
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Bolest*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +13 Síla bolesti = +3
+16 Síla bolesti = +4
+19 Síla bolesti = +5
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Čardáš*

Magenergie: 4 mg [3]
Náročnost: +17
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Delirium*

Magenergie: 3 mg [9]
Náročnost: +20
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Důvěra*

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +19 Bonus = +2
+22 Bonus = +4
+25 Bonus = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Hráz*

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +20 Pevnost = +5
+23 Pevnost = +7
+26 Pevnost = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor, ne však sesilatel
Trvání: +73 (12 hodin)

Chtíč*

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +19 Bonus = +2
+22 Bonus = +4
+25 Bonus = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Já tady vůbec nejsem*

Magenergie: 2 mg [5]
Náročnost: +15 Trvání = +36 (10 minut)
+21 Trvání = +51 (1 hodina)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +51 (1 hodina)

Jdi a konej, jak žádám*

Magenergie: 6 mg [10]
Náročnost: +23
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Klec*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +12 Síla = +9
+15 Síla = +12
+18 Síla = +15
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Koncentrace*

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Bonus = +1
+14 Bonus = +2
+17 Bonus = +3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Minulost*

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +23
Vyvolání: +12
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor, ne však sesilatel
Trvání: +36 (10 minut)

Na co myslíš?*

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +17
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Nápad*

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +19
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Neuvidíš mne*

Magenergie: 2 mg [7]
Náročnost: +17 Neviditelnost = +15
+20 Neviditelnost = +18
+23 Neviditelnost = +21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Nevšímejte si mě*

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: čaroděj + jedna osoba
Trvání: +36 (10 minut)

Nikde nikdo*

Magenergie: 3 mg [8]
Náročnost: +18 Neviditelnost = +15
+21 Neviditelnost = +18
+24 Neviditelnost = +21
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dohled
Rozsah: koule o poloměru +12
Trvání: +36 (10 minut)

Pojď sem!*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +11
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: doslech
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Přelud*

Magenergie: 7 mg [10]
Náročnost: +26 Kvalita = +15
+29 Kvalita = +18
+32 Kvalita = +21
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: koule o poloměru +6
Trvání: +73 (12 hodin)

Přítel*

Magenergie: 4 mg [8]
Náročnost: +22 Kvalita = +1
+25 Kvalita = +3
+28 Kvalita = +5
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Respekt*

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +19 Bonus = +2
+22 Bonus = +4
+25 Bonus = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Sem se mi dívej!*

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +8 Omezení = −1
+11 Omezení = −3
+14 Omezení = −5
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dohled
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dokud trvá kontakt

Sen*

Magenergie: 5 mg [5]
Náročnost: +19
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Slepota*

Magenergie: 3 mg [4]
Náročnost: +16 Síla = −10
+19 Síla = −13
+22 Síla = −16
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Solný sloup*

Magenergie: 5 mg [9]
Náročnost: +24
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: pohled z očí do očí
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Soustředění*

Magenergie: 5 mg [6]
Náročnost: +20
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Spi sladce*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +12
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Strach*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +14 Síla = −1
+17 Síla = −2
+20 Síla = −3
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Temnota*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +16 R = +6
+19 R = +9
+22 R = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: koule o poloměru R
Trvání: +36 (10 minut)

Val*

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +9 Pevnost = +1
+12 Pevnost = +2
+15 Pevnost = +3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor, ne však sesilatel
Trvání: +51 (1 hodina)

Večírek*

Magenergie: 1 mg [6]
Náročnost: +15 Bonus = +2
+18 Bonus = +4
+21 Bonus = +6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: oblast o poloměru +34
Trvání: +51 (1 hodina)

Všimni si*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dohled
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Vyčnívej*

Magenergie: 1 mg [3]
Náročnost: +12 Nápadnost = +6
+15 Nápadnost = +9
+18 Nápadnost = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 předmět či tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Vzchop se!*

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Bonus = +1
+19 Bonus = +2
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor, ne sesilatel
Trvání: +16 (6 kol)

Záplata*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Nenápadnost = +9
+12 Nenápadnost = +12
+15 Nenápadnost = +15
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: otvor do Velikosti −6
Trvání: +36 (10 minut)

Zazdi*

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +17 Nenápadnost = +15
+20 Nenápadnost = +18
+23 Nenápadnost = +21
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: otvor do Velikosti +6
Trvání: +51 (1 hodina)

Zloba*

Magenergie: 4 mg [9]
Náročnost: +22
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Žádné strachy*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Dotek smrti*

Magenergie: 4 mg [6]
Náročnost: +17 Trvání = +16 (6 kol)
+23 Trvání = +36 (10 minut)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: podle stupně úspěchu

Insomnie*

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +23 Omez. regenerace
+26 Žádná regenerace
+29 Odpočinek unavuje
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Kolotoč*

Magenergie: 1 mg [2]
Náročnost: +10 Síla = +2
+13 Síla = +4
+16 Síla = +6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Krvácej z očí*

Magenergie: 2 mg [5]
Náročnost: +14 Trvání = +36
+17 Trvání = +51 (1 hodina)
+20 Trvání = +73 (12 hodin)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle stupně úspěchu

Kvinta smyslů*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +10 Odliv = +6
+13 Odliv = +0
+16 bez odlivu
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Lamač kostí*

Magenergie: 5 mg [6]
Náročnost: +19 Síla = +3
+22 Síla = +6
+25 Síla = +9
Vyvolání: +15
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Lazebník*

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +11 Zkrásnění = +2
+14 Zkrásnění = +4
+17 Zkrásnění = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Metamorfóza v …*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +16 Trvání = +36 (10 minut)
+19 Trvání = +51 (1 hodina)
+22 Trvání = +73 (12 hodin)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle stupně úspěchu

Moc nad duchy

Magenergie: 4 mg [9]
Náročnost: +22 Trvání = +16 (6 kol)
+25 Trvání = +36 (10 minut)
+28 Trvání = +51 (1 hodina)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dohled
Rozsah: 1 duch v dosahu
Trvání: dle stupně úspěchu

Mrštnost*

Magenergie: 2 mg [6]
Náročnost: +15 Síla = +2
+18 Síla = +4
+21 Síla = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Mrtvolný spánek*

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +11 Barva kůže
+14 Teplota
+17 Dech
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Muka*

Magenergie: 2 mg [1]
Náročnost: +9 Síla bolesti = +1
+12 Síla bolesti = +2
+15 Síla bolesti = +3
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +6 (2 kola)

Nech rány krvácet*

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +13 Síla = +2
+15 Síla = +4
+18 Síla = +6
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Nemotora*

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +9 Síla = +1
+15 Síla = +2
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +6 (2 kola)

Nemrtvý služebník

Magenergie: 4 mg [8]
Náročnost: +18 Velikost = −8
+21 Velikost = −6
+24 Velikost = −4
Vyvolání: +18
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 mrtvý tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Obarvi kůži*

Magenergie: 1 mg [2]
Náročnost: +9 Ruce a nohy
+12 Tvář, ruce a nohy
+15 Celé tělo
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: pokožka jednoho tvora
Trvání: +36 (10 minut)

Oko za oko, zub za zub*

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +20 Síla = +18
+23 Síla = +24
+26 Síla = +30
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Omráčení*

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +10 Trvání = +6 (2 kola)
+16 Trvání = +16 (6 kol)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle stupně úspěchu

Ovládni zombíka

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +20 Trvání = +16 (6 kol)
+23 Trvání = +36 (10 minut)
+26 Trvání = +51 (1 hodina)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dohled
Rozsah: 1 zombík v dosahu
Trvání: dle stupně úspěchu

Oživ nemrtvého

Magenergie: 5 mg [10]
Náročnost: +23 Velikost = −2
+26 Velikost = +0
+29 Velikost = +2
Vyvolání: +18
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 mrtvý tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Pohlédni na svět očima sochy*

Magenergie: 7 mg [10]
Náročnost: +26 Trvání +36 (10 minut)
+29 Trvání +51 (1 hodina)
+32 Trvání +73 (12 hodin)
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle stupně úspěchu

Průsak*

Magenergie: 4 mg [7]
Náročnost: +18 Velikost = −20
+21 Velikost = −32
+24 Velikost = −46
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Přivoď nemoc*

Magenergie: 3 mg [6]
Náročnost: +18 Síla = +2
+21 Síla = +4
+24 Síla = +6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Přivolej nemrtvé

Magenergie: 2 mg [3]
Náročnost: +15 Dosah = +26
+18 Dosah = +32
+21 Dosah = +38
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: podle stupně úspěchu
Rozsah: nemrtví v dosahu
Trvání: +16 (6 kol)

Svěrací kazajka*

Magenergie: 3 mg [3]
Náročnost: +16 Síla = +2
+19 Síla = +4
+22 Síla = +6
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: +6
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Škytavka*

Magenergie: 3 mg [1]
Náročnost: +10 Několik škytnutí
+13 Řídká škytavka
+16 Vydatná škytavka
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Šnečí krunýř*

Magenergie: 3 mg [7]
Náročnost: +17 Síla = +6 (6)
+20 Síla = +12 (12)
+23 Síla = +18 (25)
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Uchřadni*

Magenergie: 5 mg [9]
Náročnost: +24 Síla = +6
+27 Síla = +9
+30 Síla = +12
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +73 (12 hodin)

Urvi uši*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +13 Síla = +3
+16 Síla = +6
+19 Síla = +9
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Uvadni*

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +10 Tráva, obilniny
+13 Keř
+16 Stromek
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: rostliny dle stupně úspěchu
Trvání: +6 (2 kola)

Voodoo*

Magenergie: 4 mg [5]
Náročnost: +19 Síla = +1
+22 Síla = +2
+25 Síla = +3
Vyvolání: +18
Dosah: dotyk
Rozsah: viz níže
Trvání: +51 (1 hodina)

Vrať se do hrobu

Magenergie: 3 mg [9]
Náročnost: +19 Síla = +1
+22 Síla = +2
+25 Síla = +3
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dohled
Rozsah: nemrtví v dosahu
Trvání: +16 (6 kol)

Vyčerpej*

Magenergie: 3 mg [2]
Náročnost: +12 Síla = +4
+15 Síla = +6
+18 Síla = +8
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +51 (1 hodina)

Vypíchni oči*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +13 Síla = +3
+16 Síla = +6
+19 Slepota
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Vyřízni jazyk*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +13 Zakoktávání se
+16 Koktání, mumlání
+19 Zvuky
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Vysaj sílu

Magenergie: 5 mg [8]
Náročnost: +23 Výtěžnost= −9
+26 Výtěžnost= −6
+29 Výtěžnost= −3
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: +0 (1 metr)
Rozsah: čaroděj
Trvání: +16 (6 kol)

Zakopni*

Magenergie: 1 mg [1]
Náročnost: +8 Odkopnutí
+11 Škobrtnutí
+14 Zakopnutí
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned

Zchrom ruku*

Magenergie: 2 mg [4]
Náročnost: +16 Síla = +3
+19 Síla = +5
+22 Síla = +7
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)

Změň tvář*

Magenergie: 2 mg [2]
Náročnost: +12 Náhodná
+15 Podle sesilatele
+18 Podle terče
Vyvolání: +6 (2 kola)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +36 (10 minut)

Zprůsvnitnění*

Magenergie: 3 mg [5]
Náročnost: +17 Síla = +12
+20 Síla = +15
+23 Síla = +18
Vyvolání: +0 (1 kolo)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 tvor
Trvání: +16 (6 kol)
A
Ani ránu 2 mg [1] Mat 57
Astrální síla 4 mg [7] Čas 35
B
Bahenní lázeň 4 mg [7] Mat 57
Bariéra 3 mg [2] Čas 35
Barvy a tvary 3 mg [1] Ment 81
Bav se dobře 2 mg [1] Ment 81
Berserk 4 mg [5] Ment 81
Bezpečnost především 2 mg [2] Inv 69
Beztíže 2 mg [2] Ener 45
Běž potichu! 3 mg [3] Čas 35
Blesk 3 mg [8] Ener 45
Bolavé místo 6 mg [10] Inv 69
Bolest 2 mg [4] Ment 82
Boxerky 3 mg [2] Ener 45
Bumerang 3 mg [2] Čas 35
C
Co je tohle? 3 mg [3] Inv 69
Čardáš 4 mg [3] Ment 82
Čí je tohle? 3 mg [4] Inv 69
D
Dekapitace 5 mg [9] Ener 45
Dělbuch 2 mg [1] Ener 47
Delirium 3 mg [9] Ment 82
Dešifruj 5 mg [9] Inv 70
Dlouhán 2 mg [9] Čas 56
Dneska to zkusíš beze zbraně 2 mg [1] Mat 57
Dobrý stůl 1 mg [1] Inv 70
Domů 5 mg [4] Čas 56
Dotek smrti 4 mg [6] Vit 91
Dračí štít 5 mg [8] Čas 37
Důvěra 3 mg [7] Ment 82
G
Genius loci 4 mg [7] Inv 70
H
Hledej 2 mg [2] Inv 70
Hledej svazek 2 mg [5] Inv 71
Hněv boží 6 mg [10] Ener 47
Holomráz 5 mg [8] Ener 47
Hoř 2 mg [1] Ener 47
Hráz 3 mg [8] Ment 82
Hůl 3 mg [3] Mat 57
Chtíč 3 mg [7] Ment 83
I
Insomnie 3 mg [7] Vit 91
J
Já tady vůbec nejsem 2 mg [5] Ment 83
Já vás vysvobodím 2 mg [1] Mat 58
Jdi a konej, jak žádám 6 mg [10] Ment 83
Jdi bez obav, nepropadneš 4 mg [10] Mat 58
Jeden meč, prosím 4 mg [2] Mat 58
Jiskrný pohled 3 mg [9] Ener 48
Jiskřící zbroj 4 mg [7] Ener 48
K
Kadeřník 1 mg [2] Mat 59
Kameňák 1 mg [1] Mat 59
Kampak? 2 mg [3] Inv 71
Kapsle vzduchu 2 mg [3] Mat 59
Kde jsem? 2 mg [3] Inv 71
Kde mám dýmku? 2 mg [1] Inv 72
Kde to bylo? 4 mg [7] Inv 72
Kdy to bylo? 4 mg [7] Inv 72
Kladivo 3 mg [4] Ener 48
Klec 3 mg [2] Ment 83
Koberec 3 mg [2] Čas 37
Kolik sype? 1 mg [1] Inv 72
Kolik uneseš, hrdino? 3 mg [4] Mat 59
Kolotoč 1 mg [2] Vit 91
Koncentrace 2 mg [2] Ment 83
Kopni semhle 2 mg [1] Inv 73
Kruh bezpečí 5 mg [10] Čas 37
Krvácej z očí 2 mg [5] Vit 91
Křišťál 3 mg [9] Čas 37
Kulový blesk 2 mg [4] Ener 48
Kvinta smyslů 2 mg [1] Vit 93
L
Lamač kostí 5 mg [6] Vit 93
Lazebník 3 mg [3] Vit 93
Ledový meč 4 mg [5] Mat 60
Lháři! 3 mg [8] Inv 73
M
Magická zbroj 2 mg [1] Čas 38
Metamorfóza v … 3 mg [5] Vit 93
Minulost 3 mg [8] Ment 84
Místo 5 mg [8] Čas 38
Mlha 3 mg [1] Čas 38
Mlžný oblak 3 mg [5] Mat 60
Moc nad duchy 4 mg [9] Vit 94
Moc nad prostorem 5 mg [10] Čas 38
Most 4 mg [6] Ener 49
Mrštnost 2 mg [6] Vit 94
Mrtvolný spánek 2 mg [2] Vit 94
Muka 2 mg [1] Vit 94
N
Na co myslíš? 3 mg [4] Ment 84
Nadhled 1 mg [3] Inv 73
Najdi 2 mg [8] Inv 74
Najdi neviditelnost 2 mg [6] Inv 74
Náledí 4 mg [5] Mat 60
Nápad 4 mg [6] Ment 84
Nech rány krvácet 2 mg [3] Vit 95
Nekrakosa 2 mg [5] Ener 49
Nemotora 1 mg [1] Vit 95
Nemrtvý služebník 4 mg [8] Vit 95
Neuvidíš mne 2 mg [7] Ment 84
Neviditelnost 3 mg [4] Čas 39
Neviditelný meč 4 mg [9] Mat 60
Nevšímejte si mě 2 mg [3] Ment 74
Nic se vám nestane 2 mg [6] Inv 85
Nikde nikdo 3 mg [8] Ment 85
O
Obarvi kůži 1 mg [2] Vit 95
Ocelová past 2 mg [5] Mat 61
Očista ohněm 3 mg [8] Ener 49
Odhal jed 3 mg [6] Inv 74
Odhal magii 2 mg [1] Inv 74
Odklonění 5 mg [9] Čas 39
Odposlech 2 mg [2] Inv 75
Odštěpky 2 mg [6] Mat 61
Ohlédni se 2 mg [2] Ener 49
Ohnivá koule 3 mg [3] Ener 49
Ohnivé šípy 3 mg [5] Ener 50
Ohniví sršni 1 mg [3] Ener 50
Ohnivý dech 2 mg [3] Mat 61
Ohnivý jazyk 2 mg [6] Ener 50
Ohřej 1 mg [1] Ener 50
Ochraň 4 mg [3] Čas 39
Ochromení 4 mg [8] Mat 62
Okamžik 3 mg [1] Čas 39
Oko za oko, zub za zub 5 mg [8] Vit 95
Omráčení 3 mg [1] Vit 96
Osvětlení 3 mg [7] Ener 51
Ovládni zombíka 4 mg [7] Vit 96
Oživ nemrtvého 5 mg [10] Vit 96
P
Pamětihodnosti 1 mg [4] Inv 75
Pavučina 4 mg [7] Mat 62
Plamenný bič 2 mg [8] Ener 51
Plamenný meč 1 mg [5] Ener 51
Plášť temnoty 1 mg [3] Čas 39
Pohlédni na svět očima sochy 7 mg [10] Vit 97
Pohlédni 3 mg [2] Čas 39
Pohřben zaživa 6 mg [9] Mat 63
Pojď sem! 3 mg [2] Ment 85
Pojďte do bezpečí 3 mg [6] Mat 63
Projektil 2 mg [1] Čas 40
Prověř informaci 7 mg [10] Inv 75
Prťavec 3 mg [5] Čas 40
Průsak 4 mg [7] Vit 97
Průzkumné oko 3 mg [2] Inv 75
Přelož 4 mg [4] Inv 76
Přelud 7 mg [10] Ment 85
Přeměna 3 mg [7] Mat 63
Přenos 5 mg [7] Čas 40
Přítel 4 mg [8] Ment 86
Přivoď nemoc 3 mg [6] Vit 97
Přivolej nemrtvé 2 mg [3] Vit 97
R
Radost až na kost 7 mg [10] Mat 64
Respekt* 3 mg [7] Ment 86
Roleta 3 mg [7] Čas 40
Rolšunka 2 mg [8] Mat 64
Rozdrť 3 mg [4] Mat 64
Roztav kov 2 mg [4] Ener 52
Rybí oko 3 mg [2] Inv 76
Rychlé nohy 3 mg [4] Čas 41
Rychločtení 2 mg [5] Inv 76
S
Sedmimílový krok 3 mg [6] Čas 41
Sem se mi dívej! 1 mg [1] Ment 86
Sen 5 mg [5] Ment 87
Sirup 4 mg [6] Čas 41
Skryj pomluvu 5 mg [8] Inv 77
Slabina 4 mg [3] Inv 77
Slepota 3 mg [4] Ment 87
Sluneční paprsek 5 mg [7] Ener 52
Smrt v plamenech 3 mg [6] Ener 52
Solný sloup 5 mg [9] Ment 87
Soustředění 5 mg [6] Ment 87
Spěch 4 mg [6] Čas 41
Spi sladce 3 mg [2] Ment 87
Stěna ohně 5 mg [10] Ener 52
Strach 2 mg [4] Ment 88
Stvoř pomluvu 5 mg [8] Inv 77
Sundej si zbroj, kamaráde 2 mg [2] Mat 64
Svěrací kazajka 3 mg [3] Vit 98
Světlo 1 mg [1] Ener 53
Šifra 3 mg [4] Inv 77
Škytavka 3 mg [1] Vit 98
Šnečí krunýř 3 mg [7] Vit 98
Štěnice 1 mg [5] Inv 77
Štít 3 mg [2] Mat 64
Štítonoš 3 mg [5] Čas 42
T
Támhle nahoru 3 mg [3] Mat 65
Telekineze 3 mg [5] Čas 42
Temnota 3 mg [5] Ment 88
Tíha 2 mg [1] Ener 53
Tichá doména 2 mg [8] Čas 42
Tichý krok 3 mg [1] Čas 42
Tlaková vlna 3 mg [1] Mat 65
Tma 1 mg [1] Čas 42
Transponovaný výboj 4 mg [9] Ener 53
Transpozice 4 mg [5] Čas 43
Trasovaná střela 3 mg [3] Čas 43
Trasovaná teleportace 4 mg [8] Čas 43
Trasovaný výboj 2 mg [6] Ener 53
Tudy už nikdo nepůjde 4 mg [8] Mat 65
U
Udělejte mi místo, lůzo! 2 mg [4] Mat 65
Úder 2 mg [1] Mat 66
Uhas 3 mg [4] Ener 54
Uchřadni 5 mg [9] Vit 98
Urvi uši 2 mg [4] Vit 98
Uvadni 1 mg [1] Vit 99
V
Val 2 mg [2] Ment 88
Večírek 1 mg [6] Ment 88
Vidění magie 2 mg [7] Inv 78
Vidění tepla 2 mg [6] Inv 78
Vidění za tmy 3 mg [5] Inv 79
Vítr 1 mg [6] Mat 66
Vodní dech 3 mg [8] Mat 66
Vodošlap 4 mg [10] Ener 54
Voodoo 4 mg [5] Vit 99
Vrať se do hrobu 3 mg [9] Vit 99
Všimni si 2 mg [1] Ment 88
Výboj 1 mg [2] Ener 54
Vyčerpej 3 mg [2] Vit 99
Vyčnívej 1 mg [3] Ment 88
Výhled 4 mg [6] Čas 44
Vypař 2 mg [3] Ener 54
Vypíchni oči 2 mg [4] Vit 100
Vyřízni jazyk 2 mg [4] Vit 100
Vysaj sílu 5 mg [8] Vit 100
Vzdušný štít 3 mg [4] Mat 66
Vzchop se! 2 mg [3] Ment 89
Z
Zakopni 1 mg [1] Vit 100
Záplata 2 mg [1] Ment 89
Zapustíme kořeny 4 mg [6] Mat 66
Zavři na závoru 4 mg [1] Mat 67
Zazdi 2 mg [6] Ment 89
Zdvojená střela 3 mg [7] Čas 44
Zhyň v křečích! 3 mg [5] Ener 55
Zchlaď 1 mg [1] Ener 55
Zchrom ruku 2 mg [4] Vit 101
Zkompromituj tvora 5 mg [9] Inv 79
Zloba 4 mg [9] Ment 90
Změň tvář 2 mg [2] Vit 101
Zmenšení 3 mg [2] Čas 44
Zmraz 2 mg [3] Ener 55
Znám zkratku 2 mg [3] Mat 67
Zpátky 1 mg [1] Inv 79
Zpomalení 3 mg [4] Čas 44
Zprůsvnitnění 3 mg [5] Vit 101
Žádné strachy 2 mg [1] Ment 90
Žalář z plamenů 2 mg [7] Ener 55
Želatinový zámek 2 mg [2] Mat 67
Časoprostorová magie - přehled kouzel
Magická zbroj* 2 mg [1] 38
Projektil 2 mg [1] 40
Mlha 3 mg [1] 38
Okamžik* 3 mg [1] 39
Tichý krok* 3 mg [1] 42
Tma 1 mg [1] 42
Bariéra* 3 mg [2] 35
Bumerang 3 mg [2] 35
Koberec 3 mg [2] 37
Pohlédni* 3 mg [2] 39
Zmenšení* 3 mg [2] 44
Plášť temnoty* 1 mg [3] 39
Běž potichu!* 3 mg [3] 34
Trasovaná střela 3 mg [3] 43
Ochraň 4 mg [3] 39
Neviditelnost* 3 mg [4] 39
Rychlé nohy* 3 mg [4] 41
Zpomalení* 3 mg [4] 44
Domů* 5 mg [4] 36
Prťavec* 3 mg [5] 40
Štítonoš* 3 mg [5] 42
Telekineze* 3 mg [5] 42
Transpozice* 4 mg [5] 43
Sedmimílový krok* 3 mg [6] 41
Sirup* 4 mg [6] 41
Spěch* 4 mg [6] 41
Výhled* 4 mg [6] 44
Roleta 3 mg [7] 40
Zdvojená střela 3 mg [7] 44
Astrální síla* 4 mg [7] 35
Přenos* 5 mg [7] 40
Tichá doména 2 mg [8] 42
Trasovaná teleportace* 4 mg [8] 43
Dračí štít* 5 mg [8] 37
Místo* 5 mg [8] 38
Dlouhán* 2 mg [9] 36
Křišťál 3 mg [9] 37
Odklonění 5 mg [9] 39
Kruh bezpečí 5 mg [10] 37
Moc nad prostorem* 5 mg [10] 38
Energetická magie - přehled kouzel
Dělbuch 2 mg [1] 47
Hoř 2 mg [1] 47
Ohřej 1 mg [1] 50
Světlo 1 mg [1] 53
Tíha* 2 mg [1] 53
Zchlaď 1 mg [1] 55
Beztíže* 2 mg [2] 45
Boxerky* 3 mg [2] 45
Ohlédni se 2 mg [2] 49
Výboj 1 mg [2] 54
Ohnivá koule 3 mg [3] 49
Ohniví sršni 1 mg [3] 50
Vypař 2 mg [3] 54
Zmraz 2 mg [3] 55
Kladivo 3 mg [4] 48
Kulový blesk 2 mg [4] 48
Roztav kov 2 mg [4] 52
Uhas 3 mg [4] 54
Nekrakosa 2 mg [5] 49
Ohnivé šípy 3 mg [5] 50
Plamenný meč 1 mg [5] 51
Zhyň v křečích!* 3 mg [5] 55
Most 4 mg [6] 49
Ohnivý jazyk 2 mg [6] 50
Smrt v plamenech 3 mg [6] 52
Trasovaný výboj 2 mg [6] 53
Jiskřící zbroj* 4 mg [7] 48
Osvětlení 3 mg [7] 51
Sluneční paprsek 5 mg [7] 52
Žalář z plamenů 2 mg [7] 55
Blesk 3 mg [8] 45
Holomráz* 5 mg [8] 47
Očista ohněm 3 mg [8] 49
Plamenný bič 2 mg [8] 51
Dekapitace 5 mg [9] 45
Jiskrný pohled* 3 mg [9] 48
Transponovaný výboj 4 mg [9] 53
Hněv boží 6 mg [10] 47
Stěna ohně 5 mg [10] 52
Vodošlap* 4 mg [10] 54
Materiální magie - přehled kouzel
Ani ránu* 2 mg [1] 57
Dneska to zkusíš beze zbraně 2 mg [1] 57
Já vás vysvobodím 2 mg [1] 58
Kameňák 1 mg [1] 59
Tlaková vlna 3 mg [1] 65
Úder 2 mg [1] 66
Zavři na závoru 4 mg [1] 67
Jeden meč, prosím 4 mg [2] 58
Kadeřník* 1 mg [2] 59
Sundej si zbroj, kamaráde* 2 mg [2] 64
Štít 3 mg [2] 64
Želatinový zámek 2 mg [2] 67
Hůl 3 mg [3] 57
Kapsle vzduchu 2 mg [3] 59
Ohnivý dech 2 mg [3] 61
Támhle nahoru 3 mg [3] 65
Znám zkratku 2 mg [3] 67
Kolik uneseš, hrdino?* 3 mg [4] 59
Rozdrť 3 mg [4] 64
Udělejte mi místo, lůzo! 2 mg [4] 65
Vzdušný štít 3 mg [4] 66
Ledový meč 4 mg [5] 60
Mlžný oblak 3 mg [5] 60
Náledí 4 mg [5] 60
Ocelová past* 2 mg [5] 61
Odštěpky 2 mg [6] 61
Pojďte do bezpečí 3 mg [6] 63
Vítr 1 mg [6] 66
Zapustíme kořeny* 4 mg [6] 66
Bahenní lázeň 4 mg [7] 57
Pavučina 4 mg [7] 62
Přeměna 3 mg [7] 63
Ochromení* 4 mg [8] 62
Rolšunka* 2 mg [8] 64
Tudy už nikdo nepůjde 4 mg [8] 65
Vodní dech* 3 mg [8] 66
Neviditelný meč 4 mg [9] 60
Pohřben zaživa* 6 mg [9] 63
Jdi bez obav, nepropadneš 4 mg [10] 58
Radost až na kost 7 mg [10] 64
Investigativní magie - přehled kouzel
Dobrý stůl 1 mg [1] 70
Kde mám dýmku? 2 mg [1] 72
Kolik sype? 1 mg [1] 72
Kopni semhle 2 mg [1] 73
Odhal magii 2 mg [1] 74
Zpátky 1 mg [1] 79
Bezpečnost především 2 mg [2] 69
Hledej 2 mg [2] 70
Odposlech 2 mg [2] 75
Průzkumné oko 3 mg [2] 75
Rybí oko 3 mg [2] 76
Co je tohle? 3 mg [3] 69
Kampak? 2 mg [3] 71
Kde jsem? 2 mg [3] 71
Nadhled 1 mg [3] 73
Slabina 4 mg [3] 77
Čí je tohle? 3 mg [4] 69
Pamětihodnosti 1 mg [4] 75
Přelož 4 mg [4] 76
Šifra 3 mg [4] 77
Hledej svazek 2 mg [5] 71
Rychločtení 2 mg [5] 76
Štěnice 1 mg [5] 77
Vidění za tmy 3 mg [5] 79
Najdi neviditelnost 2 mg [6] 74
Nic se vám nestane 2 mg [6] 74
Odhal jed 3 mg [6] 74
Vidění tepla 2 mg [6] 78
Genius loci 4 mg [7] 70
Kde to bylo? 4 mg [7] 72
Kdy to bylo? 4 mg [7] 72
Vidění magie 2 mg [7] 78
Lháři! 3 mg [8] 73
Najdi 2 mg [8] 74
Skryj pomluvu 5 mg [8] 77
Stvoř pomluvu 5 mg [8] 77
Dešifruj 5 mg [9] 70
Zkompromituj tvora* 5 mg [9] 79
Bolavé místo* 6 mg [10] 69
Prověř informaci 7 mg [10] 75
Mentální magie - přehled kouzel
Barvy a tvary* 3 mg [1] 81
Bav se dobře* 2 mg [1] 81
Sem se mi dívej!* 1 mg [1] 86
Všimni si* 2 mg [1] 88
Záplata* 2 mg [1] 89
Žádné strachy* 2 mg [1] 90
Klec* 3 mg [2] 83
Koncentrace* 2 mg [2] 83
Pojď sem!* 3 mg [2] 85
Spi sladce* 3 mg [2] 87
Val* 2 mg [2] 88
Čardáš* 4 mg [3] 82
Nevšímejte si mě* 2 mg [3] 85
Vyčnívej* 1 mg [3] 88
Vzchop se!* 2 mg [3] 89
Bolest* 2 mg [4] 82
Na co myslíš?* 3 mg [4] 84
Slepota* 3 mg [4] 87
Strach* 2 mg [4] 88
Berserk* 4 mg [5] 81
Já tady vůbec nejsem* 2 mg [5] 83
Sen* 5 mg [5] 87
Temnota* 3 mg [5] 88
Nápad* 4 mg [6] 84
Soustředění* 5 mg [6] 87
Večírek* 1 mg [6] 88
Zazdi* 2 mg [6] 89
Důvěra* 3 mg [7] 82
Chtíč* 3 mg [7] 83
Neuvidíš mne* 2 mg [7] 84
Respekt* 3 mg [7] 86
Hráz* 3 mg [8] 82
Minulost* 3 mg [8] 84
Nikde nikdo* 3 mg [8] 85
Přítel* 4 mg [8] 86
Delirium* 3 mg [9] 82
Solný sloup* 5 mg [9] 87
Zloba* 4 mg [9] 90
Jdi a konej, jak žádám* 6 mg [10] 83
Přelud* 7 mg [10] 85
Vitální magie - přehled kouzel
Kvinta smyslů* 2 mg [1] 93
Muka* 2 mg [1] 94
Nemotora* 1 mg [1] 95
Omráčení* 3 mg [1] 96
Škytavka* 3 mg [1] 98
Uvadni* 1 mg [1] 99
Zakopni* 1 mg [1] 100
Kolotoč* 1 mg [2] 91
Mrtvolný spánek* 2 mg [2] 94
Obarvi kůži* 1 mg [2] 95
Vyčerpej* 3 mg [2] 99
Změň tvář* 2 mg [2] 101
Lazebník* 3 mg [3] 93
Nech rány krvácet* 2 mg [3] 95
Přivolej nemrtvé 2 mg [3] 97
Svěrací kazajka* 3 mg [3] 98
Urvi uši* 2 mg [4] 98
Vypíchni oči* 2 mg [4] 100
Vyřízni jazyk* 2 mg [4] 100
Zchrom ruku* 2 mg [4] 101
Krvácej z očí* 2 mg [5] 91
Metamorfóza v ...* 3 mg [5] 93
Voodoo* 4 mg [5] 99
Zprůsvnitnění* 3 mg [5] 101
Dotek smrti* 4 mg [6] 91
Lamač kostí* 5 mg [6] 93
Mrštnost* 2 mg [6] 94
Přivoď nemoc* 3 mg [6] 97
Insomnie* 3 mg [7] 91
Ovládni zombíka 4 mg [7] 96
Průsak* 4 mg [7] 97
Šnečí krunýř* 3 mg [7] 98
Nemrtvý služebník 4 mg [8] 95
Oko za oko, zub za zub* 5 mg [8] 95
Vysaj sílu 5 mg [8] 100
Moc nad duchy 4 mg [9] 94
Uchřadni* 5 mg [9] 98
Vrať se do hrobu 3 mg [9] 99
Oživ nemrtvého 5 mg [10] 96
Pohlédni na svět očima sochy* 7 mg [10] 97